from Ivo Briedis

Ivo Briedis is a Latvian writer, lives in Riga and has been associated with the fringe ensemble through collaboration in many projects since 2003. We exchanged views with Ivo about the situation of the Latvian people in the face of the brutal invasion of Ukraine by Russian forces – Latvia borders directly with Russia, among others. There are fears that Putin will also tamper with the Baltic states.

One result of our exchange is: Ivo now writes a kind of diary for us. In his texts, he reflects on the situation, describes life on the streets, and talks about his own constitution – in other words, a diary. We publish it bilingually.

Translation from Latvian by Helena Sorokina.

Ivo Briedis ir latviešu autors, kurš dzīvo Rīgā un jau kopš 2003. gada, piedaloties daudzos projektos, ir saistīts ar fringe ensemble. Mēs jautājām Ivo par Latvijas stāvokli Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā ēnā, jo arī Latvija robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju, un pastāv bažas, ka Putins uzbruks arī Baltijas valstīm.

Viens no mūsu sarunas iznākumiem ir tas, ka tagad Ivo mums raksta sava veida hroniku. Savos tekstos viņš reflektē par kopējo situāciju, apraksta dzīvi pilsētā un stāsta par savām pārdomām, citiem vārdiem – raksta dienasgrāmatu. Mēs to publicējam divās valodās.